- Elektrospotrebiče môžete reklamovať do dvoch rokov, na opravy sa vzťahuje 3-mesačná záručná lehota, 12-mesačná na predaj už použitých. Predávajúci môže poskytnúť aj dlhšiu záručnú lehotu.
- Záručný list má obsahovať: obchodné meno alebo názov predávajúceho; sídlo alebo miesto podnikania; obsah záruky, jej rozsah a podmienky; dĺžku záručnej lehoty; údaje potrebné na uplatnenie záruky. 
- Máte právo na bezchybný tovar počas celej záručnej lehoty.
- Za chyby v záručnej lehote…


Aj moderné účtovné a ekonomické systémy sa vybrali cestou cloudového riešenia

Ľudia majú prirodzenú vlastnosť považovať za bezpečné to, keď sa veci nachádzajú v ich dosahu. Majú skrátka pocit, že tým, že sú na dohľad, sú pod kontrolou majiteľa, a teda v bezpečí. Je to však mnohokrát ilúzia. Sú oblasti, kde väčšina z nás postupom času začala akceptovať, že aj veci mimo fyzický dosah sú v bezpečí. Napríklad v bankovníctve. Rovnaký proces prebieha v súčasnosti v oblasti…


Uplatniť reklamáciu treba bezodkladne v záručnej lehote u predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné vzhľadom na charakter výrobku, odovzdať reklamovaný tovar pracovníkovi poverenému vybavovať reklamácie.

ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, požadovať odstránenie chyby na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie…

blog

Každému bežnému spotrebiteľovi sa už aspoň raz stalo, že kúpil problematický tovar, ktorý musel následne reklamovať. Alebo ho chcel vrátiť či vymeniť za iný. A určite sa každý aspoň raz stretol s neochotou predávajúceho vybaviť reklamáciu alebo dohodnúť sa na výmene tovaru.

 

Každý spotrebiteľ má pritom podľa slovenských zákonov právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických…


Ako správne reklamovať tovar

1. K reklamácii musíte doložiť pokladničný blok prípadne faktúru.

2. Produkt môžete reklamovať aj bez originálneho obalu. V mnohých prípadoch to predajcovia vyžadujú neoprávnene.

3. Reklamovať môžete na ktorejkoľvek pobočke. Na vybavenie reklamácie je vždy na predajni poverená osoba, ktorá musí reklamáciu prijať počas otváracích hodín.

4. Opíšte chybu na produkte, ktorý reklamujete. Taktiež máte nárok uviesť…


« 1 2 3 4 5 »

Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt